CD & DVD Мастеринг

DVD мастерингът е процес на цифрова оптимизация, който създава DVD проект за репликация или дублиране.
Обикновено опаковани със свързани услуги, като етикетиране и печатане на ръкави, DVD мастерингът включва както аудио и аудио-визуална работа.